Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2015. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2015. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

1

1

0

Uppsala

2

2

0

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

7

5

2

Jönköpings

3

3

0

Kronobergs

0

0

0

Kalmar

5

5

0

Gotlands

15

14

1

Blekinge

5

5

0

Skåne

27

26

1

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

24

21

3

Värmlands

3

3

0

Örebro

3

1

2

Västmanlands

0

0

0

Dalarnas

17

16

1

Gävleborgs

11

10

1

Västernorrlands

8

7

1

Jämtlands

5

3

2

Västerbottens

5

4

1

Norrbottens

6

6

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

13

0

Götalands mellanbygder

35

34

1

Götalands norra slättbygder

22

19

3

Svealands slättbygder

6

5

1

Götalands skogsbygder

18

15

3

Mellersta Sveriges skogsb.

18

16

2

Nedre Norrland

26

24

2

Övre Norrland

14

11

3

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2015

152

137

15

2014

138

128

10

2013

129

122

7

2012

185

168

17

2011

192

182

10

2010

190

181

9


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.