Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Råg. Skörd 2015. Konventionell odling

3b. Rye. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

110

Uppsala

19

..

..

740

Södermanlands

8

..

..

390

Östergötlands

48

7 590

2,2

2 450

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

18

..

..

420

Gotlands

16

..

..

510

Blekinge

3

..

..

140

Skåne

136

6 790

1,5

10 640

Hallands

4

..

..

220

Västra Götalands

60

6 790

2,5

4 140

Värmlands

6

..

..

150

Örebro

11

..

..

390

Västmanlands

2

..

..

90

Dalarnas

4

..

..

180

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

7 030

1,5

4 950

Götalands mellanbygder

86

6 400

2,5

6 340

Götalands norra slättbygder

101

7 170

1,9

6 190

Svealands slättbygder

48

5 810

3,2

1 800

Götalands skogsbygder

17

..

..

850

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

460

Nedre Norrland

-

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

340

6 700

1,1

20 610

2014

406

6 800

1,2

23 910

2013

350

6 000

1,3

23 000

2012

355

6 540

1,5

20 660

2011

380

5 650

1,4

21 710

2010

362

5 190

1,4

22 080

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

6 040

.

22 270


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.