Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall 2015. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2015. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

10

9

1

Uppsala

24

23

1

Södermanlands

18

13

5

Östergötlands

30

26

4

Jönköpings

22

18

4

Kronobergs

8

8

0

Kalmar

19

18

1

Gotlands

13

11

2

Blekinge

4

4

0

Skåne

38

33

5

Hallands

27

23

4

Västra Götalands

101

93

8

Värmlands

26

19

7

Örebro

10

10

0

Västmanlands

15

15

0

Dalarnas

24

21

3

Gävleborgs

22

20

2

Västernorrlands

17

11

6

Jämtlands

11

10

1

Västerbottens

28

25

3

Norrbottens

9

9

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

34

6

Götalands mellanbygder

43

39

4

Götalands norra slättbygder

72

64

8

Svealands slättbygder

83

72

11

Götalands skogsbygder

94

85

9

Mellersta Sveriges skogsb.

54

47

7

Nedre Norrland

48

40

8

Övre Norrland

42

38

4

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2015

476

419

57

2014

500

451

49

2013

500

441

56

2012

500

442

58

2011

500

441

56

2010

499

444

55


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.