Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2015. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

160

Uppsala

5

..

..

210

Södermanlands

3

..

..

120

Östergötlands

25

8 100

1,9

1 190

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

-

..

..

20

Kalmar

72

5 950

3,2

2 830

Gotlands

74

5 740

5,0

3 490

Blekinge

12

..

..

320

Skåne

70

6 290

2,5

4 170

Hallands

16

..

..

540

Västra Götalands

39

6 550

2,9

1 550

Värmlands

2

..

..

100

Örebro

6

..

..

230

Västmanlands

2

..

..

90

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

6 290

3,3

2 840

Götalands mellanbygder

163

5 840

2,7

7 940

Götalands norra slättbygder

60

7 170

2,2

2 550

Svealands slättbygder

20

6 470

3,9

820

Götalands skogsbygder

27

5 950

3,8

800

Mellersta Sveriges skogsb.

2

..

..

60

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

332

6 210

1,6

15 020

2014

284

6 440

1,2

13 210

2013

282

5 770

1,1

13 480

2012

203

6 600

1,4

9 060

2011

280

4 610

1,7

14 050

2010

315

4 650

1,7

17 550

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 610

.

13 470


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.