Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2015. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

2 180

11,4

390

4,2

800

11,7

52

Uppsala

46

2 760

2,2

1 240

4,0

3 400

2,3

56

Södermanlands

38

2 010

1,5

640

4,7

1 300

2,1

39

Östergötlands

43

3 830

3,0

950

7,6

3 600

9,2

71

Jönköpings

39

3 530

2,9

980

16,9

3 400

5,8

81

Kronobergs

14

..

..

220

7,3

..

..

..

Kalmar

23

3 620

3,3

460

5,0

1 700

7,7

72

Gotlands

49

3 620

1,9

1 170

9,9

4 200

2,3

68

Blekinge

9

..

..

90

2,7

..

..

..

Skåne

78

4 200

0,7

1 910

2,4

8 000

1,0

62

Hallands

15

..

..

290

1,6

..

..

..

Västra Götalands

51

3 120

3,8

1 840

4,6

5 700

6,8

63

Värmlands

26

2 420

3,2

840

10,1

2 000

4,4

57

Örebro

18

..

..

470

3,4

..

..

..

Västmanlands

30

2 440

3,2

540

3,4

1 300

3,3

47

Dalarnas

26

2 940

5,5

950

13,1

2 800

5,4

80

Gävleborgs

41

2 810

2,6

1 470

16,6

4 100

2,9

77

Västernorrlands

14

..

..

490

16,8

..

..

..

Jämtlands

24

2 570

2,5

640

41,8

1 600

5,6

90

Västerbottens

14

..

..

410

6,8

..

..

..

Norrbottens

13

..

..

360

12,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

4 410

0,5

770

1,1

3 400

0,8

65

Götalands mellanbygder

106

3 770

1,1

2 520

6,1

9 500

1,5

65

Götalands norra slättbygder

67

3 400

3,3

1 840

4,6

6 300

4,2

65

Svealands slättbygder

164

2 500

1,6

3 720

4,3

9 300

1,8

51

Götalands skogsbygder

112

3 310

2,2

2 380

8,1

7 800

5,7

71

Mellersta Sveriges skogsb.

67

2 910

3,6

1 850

12,2

5 400

4,2

76

Nedre Norrland

63

2 640

2,3

2 430

18,6

6 400

3,6

81

Övre Norrland

27

1 960

3,7

780

8,7

1 500

4,4

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

632

3 070

0,9

16 290

5,4

49 900

1,4

58

2014

651

2 790

0,9

17 810

5,6

49 700

1,2

58

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

2011

591

2 350

1,3

15 210

4,9

35 700

1,7

53

2010

594

2 210

1,3

16 310

5,6

36 000

1,6

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 530

.

17 380

.

44 500

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.