Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2016. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

3 270

2,3

810

6,3

2 600

2,3

54

Uppsala

69

4 110

0,9

2 040

6,8

8 400

0,9

66

Södermanlands

48

3 060

1,9

1 360

5,5

4 100

1,9

48

Östergötlands

120

4 770

1,0

5 920

10,6

28 200

1,5

68

Jönköpings

17

..

..

440

19,9

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

50

6,2

..

..

..

Kalmar

27

4 340

1,9

700

4,9

3 000

1,9

62

Gotlands

44

4 130

2,1

770

6,9

3 200

2,1

62

Blekinge

7

..

..

70

1,6

..

..

..

Skåne

45

4 220

0,6

1 470

1,4

6 200

0,6

55

Hallands

21

3 190

2,5

390

3,0

1 200

3,0

51

Västra Götalands

100

3 580

2,0

6 140

8,9

22 000

1,9

57

Värmlands

15

..

..

440

13,5

..

..

..

Örebro

19

..

..

450

4,3

..

..

..

Västmanlands

56

3 420

1,2

1 580

12,2

5 400

1,2

57

Dalarnas

22

3 500

1,5

400

20,2

1 400

1,5

56

Gävleborgs

6

..

..

140

20,9

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

3,4

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

12,6

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

4 250

1,0

830

0,9

3 500

1,6

55

Götalands mellanbygder

88

4 260

1,0

2 000

4,0

8 500

1,0

59

Götalands norra slättbygder

177

4 180

1,3

9 500

8,4

39 700

1,5

62

Svealands slättbygder

219

3 490

0,7

6 550

7,1

22 800

0,8

56

Götalands skogsbygder

89

4 010

2,7

2 740

15,1

11 000

2,7

70

Mellersta Sveriges skogsb.

45

3 900

3,7

1 490

18,1

5 800

3,7

69

Nedre Norrland

5

..

..

50

10,9

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

648

3 960

0,7

23 160

6,2

91 600

0,7

58

2015

641

4 140

0,7

21 800

5,5

90 200

0,7

53

2014

601

3 870

0,9

20 160

5,3

78 100

0,9

52

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

2011

514

3 160

0,9

15 260

4,4

48 200

1,0

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 590

0,4

16 030

.

59 000

0,5

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.