Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2016. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

89

4 220

3,0

9 790

Uppsala

198

5 070

1,1

31 040

Södermanlands

148

4 980

2,1

14 810

Östergötlands

155

5 530

3,4

12 170

Jönköpings

56

4 040

5,8

4 820

Kronobergs

31

4 350

4,1

2 500

Kalmar

120

4 710

2,5

7 730

Gotlands

126

4 480

2,4

9 300

Blekinge

48

4 540

4,6

2 790

Skåne

493

5 460

1,1

65 100

Hallands

122

4 630

2,8

16 730

Västra Götalands

274

5 010

1,9

38 040

Värmlands

71

4 530

2,5

7 790

Örebro

122

5 090

1,7

14 680

Västmanlands

126

4 710

2,8

17 980

Dalarnas

48

3 840

4,3

6 840

Gävleborgs

63

3 400

3,9

6 600

Västernorrlands

27

2 830

6,2

2 290

Jämtlands

24

3 460

2,3

940

Västerbottens

52

2 770

3,1

6 320

Norrbottens

42

2 620

3,9

2 760

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

439

5 610

1,1

58 420

Götalands mellanbygder

371

4 710

1,4

33 410

Götalands norra slättbygder

346

5 540

1,4

39 400

Svealands slättbygder

702

4 950

0,8

91 150

Götalands skogsbygder

250

4 090

2,7

26 140

Mellersta Sveriges skogsb.

121

3 970

3,2

13 630

Nedre Norrland

110

3 250

2,9

9 890

Övre Norrland

96

2 730

2,5

9 110

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

2 435

4 870

0,6

280 930

2015

2 408

5 320

0,6

287 370

2014

2 412

4 840

0,6

298 250

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

2011

2 397

4 450

0,7

293 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 880

0,3

315 030


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.