Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2016. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

2 450

6,2

690

17,5

1 700

6,1

76

Uppsala

71

2 910

1,9

2 280

26,9

6 600

3,4

65

Södermanlands

54

2 530

2,6

1 800

22,3

4 600

2,9

56

Östergötlands

93

3 190

3,1

2 140

26,5

6 800

3,7

63

Jönköpings

30

2 940

4,0

740

16,6

2 200

8,5

74

Kronobergs

14

..

..

150

5,0

..

..

..

Kalmar

12

..

..

250

8,8

..

..

..

Gotlands

26

3 450

1,3

380

31,6

1 300

1,2

97

Blekinge

9

..

..

30

5,0

..

..

..

Skåne

48

3 690

1,0

1 190

14,5

4 400

2,3

75

Hallands

24

3 200

3,5

360

5,0

1 200

7,0

68

Västra Götalands

140

3 420

2,4

13 180

19,7

45 100

2,6

65

Värmlands

65

2 680

1,5

3 780

31,5

10 200

2,6

60

Örebro

55

3 300

1,6

1 850

12,9

6 100

3,1

71

Västmanlands

83

2 870

0,9

2 600

18,4

7 500

1,2

62

Dalarnas

39

2 960

2,5

1 030

21,8

3 000

4,8

69

Gävleborgs

24

2 660

4,7

650

20,0

1 700

12,5

69

Västernorrlands

3

..

..

190

70,2

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

80

41,1

..

..

..

Västerbottens

6

..

..

50

6,6

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

50

14,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 660

1,4

640

6,4

2 300

3,2

73

Götalands mellanbygder

60

3 510

1,1

980

21,2

3 400

1,1

80

Götalands norra slättbygder

172

3 610

2,3

11 110

19,1

40 100

2,5

67

Svealands slättbygder

314

2 830

0,8

11 300

20,6

31 900

1,2

63

Götalands skogsbygder

128

2 940

3,0

4 590

17,0

13 500

4,2

69

Mellersta Sveriges skogsb.

100

2 730

2,2

4 010

26,8

10 900

2,7

64

Nedre Norrland

21

2 920

5,4

650

24,3

1 900

12,4

81

Övre Norrland

10

..

..

100

9,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

827

3 140

1,1

33 330

19,2

104 500

1,3

66

2015

774

3 060

1,1

26 600

16,5

81 400

1,4

62

2014

735

2 590

1,3

24 390

15,3

63 000

1,4

59

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

2011

825

2 480

1,7

25 630

14,6

63 500

2,3

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 630

0,7

27 470

.

72 100

0,8

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.