Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2016. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

42

3 210

9,9

3 240

Uppsala

73

4 460

4,9

6 050

Södermanlands

75

4 500

1,9

6 450

Östergötlands

106

5 070

3,6

6 070

Jönköpings

41

3 960

4,1

3 550

Kronobergs

32

4 440

3,2

2 820

Kalmar

47

4 110

6,2

2 570

Gotlands

25

3 560

11,2

790

Blekinge

20

4 590

3,5

540

Skåne

116

4 920

2,1

6 910

Hallands

86

4 670

3,9

6 880

Västra Götalands

360

5 220

1,2

53 570

Värmlands

85

4 450

3,0

8 170

Örebro

113

4 620

2,1

12 600

Västmanlands

113

4 610

2,1

12 130

Dalarnas

44

4 310

3,1

3 550

Gävleborgs

37

3 820

7,3

2 540

Västernorrlands

5

..

..

100

Jämtlands

4

..

..

110

Västerbottens

21

2 940

7,4

630

Norrbottens

12

..

..

300

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

145

5 020

2,3

9 370

Götalands mellanbygder

81

4 410

3,7

3 520

Götalands norra slättbygder

365

5 420

1,0

46 810

Svealands slättbygder

450

4 520

1,4

44 200

Götalands skogsbygder

221

4 290

3,0

21 860

Mellersta Sveriges skogsb.

120

4 290

2,7

10 940

Nedre Norrland

41

3 620

5,6

2 000

Övre Norrland

34

2 970

6,2

950

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

1 457

4 790

0,8

139 590

2015

1 435

4 940

1,0

134 820

2014

1 452

4 410

1,0

135 330

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

2011

1 550

4 160

1,1

148 900

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 460

0,5

148 730


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.