Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2016. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

100

25,7

..

..

..

Uppsala

21

3 620

2,9

370

26,3

1 400

2,9

84

Södermanlands

15

..

..

330

15,9

..

..

..

Östergötlands

34

4 170

3,0

810

16,9

3 400

3,1

71

Jönköpings

9

..

..

140

23,4

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

90

16,0

..

..

..

Kalmar

16

..

..

310

8,5

..

..

..

Gotlands

6

..

..

60

4,8

..

..

..

Blekinge

2

..

..

50

8,2

..

..

..

Skåne

26

3 700

1,7

470

8,5

1 700

1,7

63

Hallands

-

..

..

20

1,1

..

..

..

Västra Götalands

26

3 520

3,7

870

17,0

3 100

3,7

70

Värmlands

7

..

..

170

50,6

..

..

..

Örebro

11

..

..

140

16,2

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

50

9,6

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

60

28,7

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

26,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

220

6,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

29

3 820

2,8

430

7,1

1 700

2,8

63

Götalands norra slättbygder

40

3 700

1,5

1 020

15,5

3 800

1,5

67

Svealands slättbygder

57

3 350

2,5

1 130

21,4

3 800

2,5

68

Götalands skogsbygder

45

3 980

3,5

910

13,1

3 600

4,4

78

Mellersta Sveriges skogsb.

19

..

..

350

19,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

198

3 660

1,2

4 060

13,5

14 800

1,4

67

2015

258

3 350

1,6

5 970

14,2

20 000

1,7

54

2014

236

3 900

1,1

5 070

13,3

19 800

1,1

63

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

2011

122

3 010

3,0

2 650

11,0

8 000

2,9

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 450

0,8

3 900

.

13 600

0,9

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.