Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2016. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

300

Uppsala

22

4 320

7,6

1 050

Södermanlands

35

5 250

4,1

1 740

Östergötlands

53

5 880

2,5

3 960

Jönköpings

12

..

..

520

Kronobergs

11

..

..

470

Kalmar

56

6 240

3,4

3 300

Gotlands

36

5 400

4,1

1 150

Blekinge

25

4 860

5,0

550

Skåne

83

5 870

2,7

5 090

Hallands

34

5 510

3,5

2 170

Västra Götalands

78

5 010

3,8

4 260

Värmlands

6

..

..

180

Örebro

11

..

..

730

Västmanlands

10

..

..

490

Dalarnas

2

..

..

150

Gävleborgs

2

..

..

70

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

57

5 960

2,1

3 140

Götalands mellanbygder

119

6 020

2,2

5 800

Götalands norra slättbygder

95

5 530

3,2

5 580

Svealands slättbygder

89

4 930

2,9

4 140

Götalands skogsbygder

106

5 130

3,0

6 020

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

1 420

Nedre Norrland

2

..

..

60

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

485

5 460

1,3

26 200

2015

626

6 210

0,9

35 990

2014

595

6 240

0,9

33 020

2013

374

5 220

1,2

19 950

2012

406

6 150

1,1

20 920

2011

418

4 620

1,9

21 350

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 690

0,6

26 250


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.