Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2016. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

70

53,8

..

..

..

Uppsala

28

3 040

2,7

690

71,3

2 100

4,7

85

Södermanlands

12

..

..

330

51,1

..

..

..

Östergötlands

23

3 070

1,7

460

44,2

1 400

9,2

87

Jönköpings

12

..

..

240

23,7

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

9,7

..

..

..

Kalmar

10

..

..

160

65,2

..

..

..

Gotlands

11

..

..

120

70,2

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

9,7

..

..

..

Skåne

20

3 070

1,2

390

63,7

1 200

8,9

57

Hallands

9

..

..

430

57,7

..

..

..

Västra Götalands

60

3 260

3,5

3 010

48,3

9 800

6,7

73

Värmlands

17

..

..

380

80,8

..

..

..

Örebro

11

..

..

150

30,9

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

200

42,5

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

130

45,4

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

220

74,9

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

30

24,3

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

6

..

..

60

22,2

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

20

47,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

210

50,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

31

3 370

1,5

450

62,8

1 500

6,3

61

Götalands norra slättbygder

58

3 430

1,8

2 400

58,6

8 300

5,8

70

Svealands slättbygder

70

2 900

1,4

1 750

61,7

5 100

3,0

70

Götalands skogsbygder

52

2 900

5,5

1 640

37,7

4 700

8,6

73

Mellersta Sveriges skogsb.

24

2 790

3,4

420

28,2

1 200

10,4

79

Nedre Norrland

12

..

..

160

44,9

..

..

..

Övre Norrland

7

..

..

80

27,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

260

3 120

1,6

7 090

47,9

22 100

3,4

74

2015

252

3 190

1,4

6 950

47,4

21 900

3,9

81

2014

248

2 870

1,1

6 630

42,8

18 900

3,7

81

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

2011

348

2 480

1,7

10 730

47,2

26 500

3,2

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 760

0,7

8 020

.

21 700

1,6

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.