Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2016. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

Uppsala

10

..

..

320

Södermanlands

11

..

..

350

Östergötlands

11

..

..

450

Jönköpings

16

..

..

650

Kronobergs

5

..

..

190

Kalmar

2

..

..

110

Gotlands

3

..

..

180

Blekinge

2

..

..

70

Skåne

8

..

..

240

Hallands

3

..

..

270

Västra Götalands

50

4 470

3,6

2 970

Värmlands

1

..

..

40

Örebro

8

..

..

340

Västmanlands

2

..

..

240

Dalarnas

4

..

..

160

Gävleborgs

3

..

..

110

Västernorrlands

4

..

..

90

Jämtlands

4

..

..

40

Västerbottens

10

..

..

210

Norrbottens

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

170

Götalands mellanbygder

7

..

..

350

Götalands norra slättbygder

38

4 890

4,7

1 590

Svealands slättbygder

29

4 130

6,2

1 020

Götalands skogsbygder

40

3 980

3,8

2 630

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

1 010

Nedre Norrland

11

..

..

220

Övre Norrland

11

..

..

210

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

159

4 200

2,5

7 180

2015

154

3 940

3,7

7 560

2014

149

3 550

3,7

8 740

2013

174

4 220

2,8

10 920

2012

161

3 620

4,6

9 710

2011

184

3 580

2,8

11 310

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 780

1,6

9 650


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.