Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2016. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

80

4,9

..

..

..

Uppsala

20

2 260

1,6

350

6,7

800

1,5

59

Södermanlands

16

..

..

260

16,1

..

..

..

Östergötlands

22

3 780

2,5

460

12,6

1 700

2,5

88

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

10

1,6

..

..

..

Gotlands

20

3 120

1,4

230

8,7

700

4,7

75

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

12

..

..

240

10,7

..

..

..

Hallands

3

..

..

10

4,7

..

..

..

Västra Götalands

14

..

..

340

15,2

..

..

..

Värmlands

11

..

..

260

49,7

..

..

..

Örebro

9

..

..

140

9,8

..

..

..

Västmanlands

22

2 300

2,1

430

19,2

1 000

2,1

68

Dalarnas

15

..

..

240

75,1

..

..

..

Gävleborgs

8

..

..

180

80,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

68,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

200

12,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

26

3 140

1,1

280

6,7

900

3,8

78

Götalands norra slättbygder

30

3 560

2,4

590

11,2

2 100

2,4

87

Svealands slättbygder

82

2 510

1,2

1 430

11,6

3 600

1,2

68

Götalands skogsbygder

5

..

..

150

21,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

29

2 100

2,6

550

52,9

1 100

2,7

62

Nedre Norrland

1

..

..

40

63,1

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

18,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

184

2 750

1,2

3 240

12,9

8 900

1,2

72

2015

181

2 390

1,8

3 290

14,7

7 900

1,9

61

2014

130

2 220

2,0

1 710

11,8

3 800

2,8

66

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

2011

154

1 880

4,8

2 390

15,0

4 500

5,0

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 160

1,7

2 260

.

4 900

2,0

.


Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.