Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2016. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

80

5 990

1,5

12 110

Uppsala

184

6 220

1,2

28 050

Södermanlands

151

6 320

1,1

23 470

Östergötlands

243

7 010

1,0

50 020

Jönköpings

26

5 780

4,2

1 740

Kronobergs

17

..

..

690

Kalmar

126

7 030

2,0

13 580

Gotlands

120

6 700

1,4

10 520

Blekinge

52

7 130

2,8

4 040

Skåne

491

7 730

0,6

105 580

Hallands

106

6 270

1,8

12 280

Västra Götalands

314

6 280

1,1

62 540

Värmlands

41

5 650

2,7

2 820

Örebro

107

6 570

1,2

10 160

Västmanlands

104

6 040

2,6

11 360

Dalarnas

23

6 250

3,1

1 560

Gävleborgs

7

..

..

530

Västernorrlands

3

..

..

70

Jämtlands

3

..

..

80

Västerbottens

1

..

..

20

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

447

7 680

0,7

90 410

Götalands mellanbygder

379

7 230

0,7

48 080

Götalands norra slättbygder

478

6 700

0,7

104 100

Svealands slättbygder

641

6 260

0,6

86 070

Götalands skogsbygder

167

5 760

2,7

15 390

Mellersta Sveriges skogsb.

74

5 660

3,7

6 730

Nedre Norrland

12

..

..

420

Övre Norrland

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

2 199

6 860

0,4

351 220

2015

2 205

7 780

0,3

372 870

2014

2 185

7 420

0,4

359 230

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

2011

2 150

5 750

0,6

334 080

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 880

0,2

307 130


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.