Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2016. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

42

3 530

1,6

1 600

Uppsala

139

3 850

1,7

4 840

Södermanlands

54

3 540

2,8

1 380

Östergötlands

94

4 300

2,0

3 220

Jönköpings

3

..

..

50

Kronobergs

-

..

..

0

Kalmar

35

4 140

2,3

760

Gotlands

69

4 140

2,5

2 420

Blekinge

5

..

..

70

Skåne

57

3 690

4,6

2 010

Hallands

7

..

..

210

Västra Götalands

62

3 630

5,1

1 920

Värmlands

13

..

..

260

Örebro

56

3 570

3,6

1 250

Västmanlands

60

3 400

3,2

1 830

Dalarnas

5

..

..

80

Gävleborgs

5

..

..

40

Västernorrlands

1

..

..

0

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

10

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

3 700

5,2

1 370

Götalands mellanbygder

117

4 050

2,1

3 920

Götalands norra slättbygder

139

4 070

2,4

4 690

Svealands slättbygder

355

3 680

1,1

10 910

Götalands skogsbygder

25

4 000

3,2

560

Mellersta Sveriges skogsb.

22

3 360

9,0

490

Nedre Norrland

3

..

..

20

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

708

3 820

0,9

21 970

2015

636

3 940

1,0

19 170

2014

399

3 350

1,2

12 660

2013

322

3 490

1,3

10 300

2012

337

2 960

2,8

10 780

2011

386

2 880

1,8

13 450

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 320

0,8

13 270


Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.