Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2016. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

110

70,4

..

..

..

Uppsala

25

3 320

1,7

510

69,4

1 700

1,7

73

Södermanlands

24

2 300

13,7

490

41,6

1 100

13,7

61

Östergötlands

70

3 060

3,1

2 120

38,5

6 500

3,3

88

Jönköpings

-

-

-

-

-..

-..

-

-

Kronobergs

2

..

..

0

24,4

..

..

..

Kalmar

13

..

..

210

75,0

..

..

..

Gotlands

8

..

..

120

39,7

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

19,1

..

..

..

Skåne

30

2 980

1,0

750

23,6

2 200

1,0

75

Hallands

21

2 750

2,3

270

13,1

800

2,4

88

Västra Götalands

95

3 280

3,6

4 760

38,2

15 600

3,6

78

Värmlands

21

2 380

3,0

450

43,6

1 100

3,0

..

Örebro

13

..

..

260

29,6

..

..

..

Västmanlands

27

3 270

1,4

500

37,0

1 600

1,4

..

Dalarnas

4

..

..

90

100,0

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

30

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

3 430

0,9

490

12,3

1 700

0,9

94

Götalands mellanbygder

34

2 720

1,4

640

53,4

1 700

1,5

62

Götalands norra slättbygder

130

3 290

3,3

5 400

34,5

17 800

3,2

82

Svealands slättbygder

114

2 460

8,4

2 390

47,2

5 900

8,4

65

Götalands skogsbygder

48

2 700

4,3

1 260

48,2

3 400

4,6

90

Mellersta Sveriges skogsb.

18

..

..

540

51,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

11,3

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

367

2 990

2,9

10 710

36,3

32 100

2,9

79

2015

337

3 540

1,4

9 190

36,8

32 600

1,5

84

2014

295

2 810

1,5

7 570

40,2

21 200

1,5

80

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

2011

278

3 020

1,7

7 600

47,7

23 000

1,9

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 080

0,7

7 940

.

24 600

0,7

.


Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.