Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2016. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

50

Uppsala

8

..

..

220

Södermanlands

22

3 790

6,0

680

Östergötlands

69

3 480

2,0

3 380

Jönköpings

3

..

..

110

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

7

..

..

130

Gotlands

6

..

..

180

Blekinge

6

..

..

150

Skåne

41

3 980

2,8

2 700

Hallands

37

3 130

8,1

1 800

Västra Götalands

129

4 200

1,5

7 710

Värmlands

16

..

..

590

Örebro

22

2 930

4,0

620

Västmanlands

14

..

..

850

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

61

3 660

3,1

3 530

Götalands mellanbygder

20

4 360

2,3

850

Götalands norra slättbygder

171

4 020

1,3

10 250

Svealands slättbygder

80

3 800

2,7

2 670

Götalands skogsbygder

35

2 990

9,2

1 330

Mellersta Sveriges skogsb.

17

..

..

540

Nedre Norrland

-

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

384

3 810

1,2

19 170

2015

330

4 230

1,8

15 900

2014

215

3 530

2,2

11 390

2013

193

3 740

1,5

9 880

2012

178

3 730

2,6

10 140

2011

158

3 570

2,3

8 310

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 760

0,9

11 120


Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.