Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2016. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

50

3,6

..

..

..

Uppsala

12

..

..

240

10,4

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

50

1,7

..

..

..

Östergötlands

48

2 400

1,5

1 110

13,7

2 700

1,5

73

Jönköpings

11

..

..

100

31,3

..

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

5,8

..

..

..

Kalmar

7

..

..

100

2,5

..

..

..

Gotlands

30

2 250

1,4

420

9,5

1 000

1,4

73

Blekinge

2

..

..

20

2,5

..

..

..

Skåne

53

1 520

3,5

1 000

2,2

1 500

3,5

52

Hallands

11

..

..

90

3,1

..

..

..

Västra Götalands

47

2 330

2,3

1 650

19,0

3 800

2,3

75

Värmlands

3

..

..

50

45,9

..

..

..

Örebro

10

..

..

180

11,7

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

210

21,3

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

80

32,9

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

87,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

320

0,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

71

1 870

2,5

1 160

5,8

2 200

2,5

63

Götalands norra slättbygder

83

2 350

1,7

2 320

15,0

5 400

1,7

74

Svealands slättbygder

37

2 350

1,8

780

8,9

1 800

1,8

70

Götalands skogsbygder

32

2 160

3,9

460

13,1

1 000

3,9

76

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

330

36,1

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

258

2 170

1,1

5 370

6,4

11 600

1,1

71

2015

194

2 630

1,2

3 990

4,5

10 500

1,3

66

2014

145

2 670

1,2

2 380

3,0

6 400

1,4

71

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

2011

85

1 470

5,6

1 490

2,6

2 200

5,5

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 100

1,4

2 360

.

5 300

1,4

.


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.