Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2016. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

33

3 100

1,8

1 280

Uppsala

51

3 320

1,9

2 040

Södermanlands

67

3 630

1,1

2 620

Östergötlands

140

3 260

1,7

6 980

Jönköpings

9

..

..

220

Kronobergs

4

..

..

100

Kalmar

89

3 510

1,6

3 920

Gotlands

107

3 110

2,3

4 060

Blekinge

33

3 610

3,4

930

Skåne

431

2 920

0,9

43 670

Hallands

68

2 950

2,3

2 870

Västra Götalands

153

3 110

1,7

7 010

Värmlands

5

..

..

60

Örebro

43

3 470

2,4

1 350

Västmanlands

25

2 850

3,3

770

Dalarnas

8

..

..

160

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

376

3 010

1,0

34 360

Götalands mellanbygder

309

2 990

1,4

18 910

Götalands norra slättbygder

268

3 170

1,3

13 140

Svealands slättbygder

220

3 380

0,8

7 960

Götalands skogsbygder

72

2 830

3,0

3 080

Mellersta Sveriges skogsb.

21

3 260

5,1

580

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

1 266

3 070

0,6

78 050

2015

1 265

3 980

0,4

84 170

2014

1 136

3 760

0,4

77 210

2013

942

3 270

0,8

69 560

2012

969

3 770

0,6

59 810

2011

906

3 110

0,8

55 110

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 580

0,3

69 170


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.