Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2016. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

23

2 080

1,2

980

Uppsala

42

2 490

1,8

1 430

Södermanlands

24

2 260

2,4

890

Östergötlands

19

..

..

490

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

1

..

..

50

Kalmar

6

..

..

70

Gotlands

19

..

..

490

Blekinge

-

..

..

10

Skåne

5

..

..

220

Hallands

4

..

..

190

Västra Götalands

24

2 040

5,4

680

Värmlands

14

..

..

260

Örebro

13

..

..

380

Västmanlands

26

2 310

1,4

950

Dalarnas

5

..

..

90

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

290

Götalands mellanbygder

23

1 970

6,8

560

Götalands norra slättbygder

35

1 930

6,3

940

Svealands slättbygder

137

2 250

1,0

4 700

Götalands skogsbygder

11

..

..

370

Mellersta Sveriges skogsb.

13

..

..

360

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

228

2 120

1,5

7 230

2015

141

2 050

2,9

4 300

2014

408

1 840

1,4

14 100

2013

959

1 900

0,8

50 560

2012

869

1 970

0,8

45 030

2011

816

2 060

0,8

35 990

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 960

0,7

30 000


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.