Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2016. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

50

Uppsala

6

..

..

160

Södermanlands

4

..

..

120

Östergötlands

-

..

..

20

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

-

..

..

0

Gotlands

-

..

..

10

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

50

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

10

Värmlands

1

..

..

20

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

3

..

..

20

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

60

Götalands norra slättbygder

-

..

..

10

Svealands slättbygder

17

..

..

370

Götalands skogsbygder

-

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

30

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

20

1 880

3,0

490

2015

13

..

..

420

2014

13

..

..

420

2013

3

..

..

150

2012

10

..

..

360

2011

7

..

..

190

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

10

..

..

310


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.