Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2016. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

340

19,4

..

..

..

Uppsala

46

2 750

1,8

1 150

9,6

3 200

2,0

57

Södermanlands

31

2 970

2,0

680

15,1

2 000

2,0

60

Östergötlands

44

3 300

1,8

920

24,7

3 000

2,4

61

Jönköpings

9

..

..

150

22,5

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

6,0

..

..

..

Kalmar

13

..

..

180

13,3

..

..

..

Gotlands

16

..

..

370

8,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

0

0,1

..

..

..

Skåne

30

3 210

1,5

730

13,5

2 400

1,5

63

Hallands

22

3 300

6,5

640

18,4

2 100

6,6

71

Västra Götalands

75

2 940

2,4

3 080

31,0

9 000

2,4

60

Värmlands

32

2 670

1,3

1 030

24,7

2 700

1,3

56

Örebro

29

2 830

1,6

660

7,7

1 900

1,6

53

Västmanlands

44

3 290

1,7

1 180

15,7

3 900

1,7

64

Dalarnas

28

2 470

2,4

830

34,1

2 000

2,4

64

Gävleborgs

14

..

..

300

11,9

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

160

30,6

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

2,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

3 520

1,2

940

14,8

3 300

1,3

72

Götalands mellanbygder

42

2 510

2,0

580

7,6

1 500

2,0

51

Götalands norra slättbygder

89

3 050

2,0

2 930

29,0

8 900

2,0

58

Svealands slättbygder

178

2 910

0,9

4 850

13,3

14 100

0,9

58

Götalands skogsbygder

54

3 000

4,1

1 330

22,6

4 000

4,5

66

Mellersta Sveriges skogsb.

58

2 670

1,5

1 550

27,8

4 100

1,5

66

Nedre Norrland

14

..

..

340

12,9

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

1,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

463

2 920

0,9

12 460

16,7

36 400

0,9

60

2015

418

2 930

0,9

11 400

18,1

33 300

1,5

54

2014

444

2 650

1,0

11 270

15,2

29 900

1,4

54

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

2011

480

2 640

1,0

12 770

19,5

33 600

1,1

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 720

0,4

13 510

.

36 600

0,5

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen..