Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2016. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

10

Uppsala

-

..

..

10

Södermanlands

-

..

..

10

Östergötlands

-

..

..

30

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

0

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

40

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

10

Dalarnas

5

..

..

120

Gävleborgs

14

..

..

330

Västernorrlands

-

..

..

30

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

70

Norrbottens

4

..

..

50

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

0

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

-

..

..

50

Svealands slättbygder

-

..

..

40

Götalands skogsbygder

1

..

..

40

Mellersta Sveriges skogsb.

5

..

..

110

Nedre Norrland

14

..

..

350

Övre Norrland

5

..

..

120

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

26

1 400

3,0

690

2015

32

1 460

4,9

630

2014

31

1 310

5,4

890

2013

72

1 430

4,7

2 370

2012

57

1 430

4,7

1 790

2011

55

1 430

5,1

1 560

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 410

2,2

1 450


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.