Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2016. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

710

Uppsala

26

2 150

1,6

980

Södermanlands

20

2 090

1,5

820

Östergötlands

81

2 100

1,8

3 720

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

80

Gotlands

1

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

310

Hallands

1

..

..

10

Västra Götalands

20

1 860

4,6

530

Värmlands

1

..

..

30

Örebro

10

..

..

300

Västmanlands

22

1 670

4,5

750

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

310

Götalands mellanbygder

5

..

..

90

Götalands norra slättbygder

93

2 070

1,7

3 980

Svealands slättbygder

91

1 990

1,3

3 510

Götalands skogsbygder

3

..

..

60

Mellersta Sveriges skogsb.

9

..

..

290

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

208

2 010

1,2

8 240

2015

185

1 980

1,1

6 980

2014

153

1 690

2,1

6 490

2013

110

1 990

1,4

4 760

2012

158

1 430

3,0

8 670

2011

290

1 580

1,3

14 580

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 730

0,9

8 300


Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.