Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

370

54,2

..

..

..

Uppsala

28

12 230

7,8

590

48,1

7 200

11,4

51

Södermanlands

28

7 160

5,6

480

39,2

3 400

8,1

..

Östergötlands

50

10 920

4,8

1 500

46,4

16 400

10,1

86

Jönköpings

51

12 830

5,9

1 630

39,8

20 900

10,1

107

Kronobergs

19

..

..

470

38,1

..

..

..

Kalmar

26

11 290

7,1

540

27,9

6 100

7,7

64

Gotlands

25

12 030

2,8

420

47,8

5 000

8,6

..

Blekinge

12

..

..

60

22,4

..

..

..

Skåne

51

12 810

2,9

1 220

28,7

15 600

7,0

78

Hallands

16

..

..

470

36,3

..

..

..

Västra Götalands

53

14 050

6,3

3 140

70,0

44 000

14,7

121

Värmlands

47

9 620

6,8

1 410

64,0

13 600

9,6

..

Örebro

26

11 740

7,3

680

66,4

8 000

8,4

..

Västmanlands

15

..

..

430

36,5

..

..

..

Dalarnas

29

10 290

8,3

620

65,2

6 400

14,6

..

Gävleborgs

35

9 550

6,2

1 080

53,9

10 300

12,5

..

Västernorrlands

31

7 580

5,0

640

41,8

4 800

10,0

113

Jämtlands

34

10 290

3,3

800

63,0

8 200

6,4

85

Västerbottens

30

9 050

3,9

530

31,5

4 800

5,5

95

Norrbottens

19

..

..

340

62,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

360

34,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

77

12 750

2,0

1 460

39,6

18 600

4,4

73

Götalands norra slättbygder

60

13 370

6,1

2 450

66,4

32 700

11,0

100

Svealands slättbygder

115

10 660

3,3

2 630

49,6

28 100

4,7

73

Götalands skogsbygder

145

12 110

4,9

4 770

38,9

57 800

10,3

95

Mellersta Sveriges skogsb.

83

9 670

3,9

2 420

63,1

23 400

7,0

83

Nedre Norrland

92

9 850

4,2

2 380

55,8

23 500

7,6

152

Övre Norrland

51

8 810

2,6

970

39,8

8 600

3,9

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

636

11 440

2,1

17 590

47,9

201 100

3,8

88

2015

615

10 750

1,8

16 710

41,0

179 700

3,4

81

2014

647

10 200

1,6

17 200

41,6

175 400

3,2

75

2013

626

10 370

2,3

17 670

48,2

183 200

3,6

79

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96

2011

622

8 910

2,9

16 390

44,5

146 000

4,7

94


Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.