Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

470

Uppsala

10

..

..

960

Södermanlands

7

..

..

580

Östergötlands

20

12 630

21,1

2 000

Jönköpings

31

12 030

11,3

3 010

Kronobergs

16

..

..

1 010

Kalmar

28

17 530

8,9

1 790

Gotlands

9

..

..

460

Blekinge

7

..

..

290

Skåne

43

16 430

11,3

3 630

Hallands

18

..

..

870

Västra Götalands

30

11 620

14,6

2 390

Värmlands

13

..

..

960

Örebro

9

..

..

430

Västmanlands

3

..

..

340

Dalarnas

8

..

..

360

Gävleborgs

13

..

..

710

Västernorrlands

21

6 720

13,1

630

Jämtlands

31

12 170

8,3

580

Västerbottens

36

9 520

10,6

1 310

Norrbottens

12

..

..

350

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

23 010

10,4

1 000

Götalands mellanbygder

41

17 570

10,7

2 800

Götalands norra slättbygder

24

13 340

11,1

1 450

Svealands slättbygder

39

14 700

32,4

2 660

Götalands skogsbygder

108

12 770

7,9

9 610

Mellersta Sveriges skogsb.

24

11 670

8,0

1 440

Nedre Norrland

58

6 460

17,4

2 140

Övre Norrland

57

9 530

8,8

1 790

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

374

13 010

5,9

23 140

2015

409

13 220

6,5

23 660

2014

413

13 580

7,3

24 410

2013

379

13 180

4,8

20 360

2012

366

9 310

4,7

20 590

2011

406

9 500

4,9

21 560


Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)       Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).