Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

Uppsala

3

..

..

110

Södermanlands

6

..

..

140

Östergötlands

11

..

..

680

Jönköpings

4

..

..

100

Kronobergs

1

..

..

40

Kalmar

61

37 900

3,4

3 550

Gotlands

31

38 190

3,6

1 940

Blekinge

10

..

..

510

Skåne

59

42 090

3,3

5 060

Hallands

28

42 840

2,9

2 240

Västra Götalands

10

..

..

640

Värmlands

2

..

..

140

Örebro

3

..

..

80

Västmanlands

1

..

..

70

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48

43 930

2,8

3 460

Götalands mellanbygder

118

39 920

2,2

8 470

Götalands norra slättbygder

13

..

..

890

Svealands slättbygder

18

..

..

600

Götalands skogsbygder

34

36 040

5,1

1 930

Mellersta Sveriges skogsb.

2

..

..

50

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

233

40 720

2,2

15 510

2015

257

35 540

2,0

15 360

2014

237

38 310

2,4

15 440

2013

237

37 400

2,1

14 390

2012

197

32 910

2,4

13 780

2011

219

30 580

3,6

13 330


Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)       Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).