Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

137

..

..

..

Uppsala

2

..

..

40

641

..

..

..

Södermanlands

5

..

..

60

505

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

110

69

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

380

29

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

170

28

..

..

..

Kalmar

8

..

..

250

9

..

..

..

Gotlands

7

..

..

70

47

..

..

..

Blekinge

-

..

..

20

48

..

..

..

Skåne

5

..

..

290

20

..

..

..

Hallands

5

..

..

80

129

..

..

..

Västra Götalands

6

..

..

690

22

..

..

..

Värmlands

-

..

..

120

69

..

..

..

Örebro

2

..

..

210

756

..

..

..

Västmanlands

-

..

..

200

129

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

350

41

..

..

..

Gävleborgs

13

..

..

580

46

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

310

32

..

..

..

Jämtlands

9

..

..

330

28

..

..

..

Västerbottens

10

..

..

620

25

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

190

18

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

60

22

..

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

430

15

..

..

..

Götalands norra slättbygder

6

..

..

290

11

..

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

540

198

..

..

..

Götalands skogsbygder

19

..

..

1 020

26

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

14

..

..

670

54

..

..

..

Nedre Norrland

22

9 140

3,6

1 200

37

10 900

5,9

53

Övre Norrland

17

..

..

900

24

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

102

11 420

4,4

5 120

36

58 400

8,2

73

2015

96

13 630

8,5

4 400

20,8

60 000

15,0

83

2014

90

10 720

5,3

3 620

21,6

38 800

9,4

63

2013

78

9 530

7,7

2 940

23,4

28 000

11,6

52

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85

2011

68

9 210

6,2

3 080

25,7

28 400

15,1

71


Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.