Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

20

Uppsala

1

..

..

100

Södermanlands

2

..

..

10

Östergötlands

4

..

..

380

Jönköpings

8

..

..

1 180

Kronobergs

8

..

..

540

Kalmar

13

..

..

2 180

Gotlands

2

..

..

110

Blekinge

1

..

..

30

Skåne

10

..

..

600

Hallands

1

..

..

100

Västra Götalands

8

..

..

2 240

Värmlands

3

..

..

300

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

1

..

..

0

Dalarnas

4

..

..

200

Gävleborgs

6

..

..

1 050

Västernorrlands

5

..

..

680

Jämtlands

7

..

..

860

Västerbottens

14

..

..

1 880

Norrbottens

7

..

..

980

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

190

Götalands mellanbygder

13

..

..

1 140

Götalands norra slättbygder

5

..

..

610

Svealands slättbygder

7

..

..

80

Götalands skogsbygder

27

16 070

10,1

5 320

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

510

Nedre Norrland

20

17 130

11,2

2 490

Övre Norrland

21

7 830

16,1

2 970

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

108

15 630

9,9

13 310

2015

128

16 520

11,4

16 600

2014

90

17 120

8,5

13 110

2013

67

18 380

10,6

9 710

2012

71

12 340

12,1

8 990

2011

65

12 970

26,0

8 890


Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)       Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).