Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2016. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 3), 4)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

10

7,5

..

..

..

Uppsala

2

..

..

30

13,4

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

60

100,0

..

..

..

Östergötlands

4

..

..

50

2,9

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

20

16,6

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

5,4

..

..

..

Kalmar

5

..

..

40

9,5

..

..

..

Gotlands

9

..

..

300

32,1

..

..

..

Blekinge

4

..

..

40

41,9

..

..

..

Skåne

29

22 200

1,5

390

5,9

8 700

1,5

67

Hallands

4

..

..

50

2,3

..

..

..

Västra Götalands

20

24 910

3,0

390

17,3

9 700

3,0

71

Värmlands

5

..

..

20

7,2

..

..

..

Örebro

3

..

..

40

7,8

..

..

..

Västmanlands

0

..

..

0

5,7

..

..

..

Dalarnas

16

..

..

140

16,7

..

..

..

Gävleborgs

10

..

..

80

44,3

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

20

11,4

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

6,1

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

10

4,4

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

10

2,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

220

4,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

22 050

2,0

570

12,2

12 500

2,0

65

Götalands norra slättbygder

17

..

..

380

10,6

..

..

..

Svealands slättbygder

10

..

..

150

15,7

..

..

..

Götalands skogsbygder

14

..

..

80

10,7

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

17

..

..

120

16,7

..

..

..

Nedre Norrland

21

16 610

3,7

160

18,1

2 700

3,7

64

Övre Norrland

8

..

..

20

3,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

133

21 100

1,3

1 700

9,8

35 900

1,3

64

2015

123

18 950

2,5

1 300

7,8

24 700

2,5

58

2014

110

16 020

2,1

900

5,1

14 400

2,1

50

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

2011

171

13 770

1,4

940

4,7

12 900

1,4

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

15 880

0,9

950

.

15 400

0,9

.


1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)   Arealer med ekologisk odling.

4)   Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

5)   Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.