Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2016. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

27

3 960

3,7

1 420

Uppsala

122

4 790

2,2

10 770

Södermanlands

62

4 930

1,8

3 850

Östergötlands

63

5 440

3,3

2 790

Jönköpings

17

..

..

500

Kronobergs

15

..

..

610

Kalmar

32

4 760

4,1

1 190

Gotlands

78

4 620

2,6

4 250

Blekinge

18

..

..

960

Skåne

86

5 100

2,0

4 700

Hallands

53

4 650

3,1

2 860

Västra Götalands

100

4 870

2,1

6 850

Värmlands

50

4 730

3,4

3 190

Örebro

93

5 310

1,5

7 910

Västmanlands

83

5 110

2,4

6 330

Dalarnas

23

3 860

4,8

1 590

Gävleborgs

51

3 920

4,8

2 210

Västernorrlands

13

..

..

350

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

40

Norrbottens

3

..

..

120

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

106

4 890

1,6

5 420

Götalands mellanbygder

133

4 920

2,0

7 280

Götalands norra slättbygder

127

5 280

1,5

7 170

Svealands slättbygder

411

5 000

1,0

31 590

Götalands skogsbygder

89

4 540

2,8

4 500

Mellersta Sveriges skogsb.

62

4 020

3,5

4 070

Nedre Norrland

58

3 930

4,7

2 270

Övre Norrland

5

..

..

150

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

991

4 870

0,7

62 430

2015

843

5 400

0,8

51 720

2014

931

4 890

0,7

62 340

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

2012

941

4 750

0,9

67 620

2011

880

4 280

1,6

52 830

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 890

0,4

66 410


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.