Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2016. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

90

Uppsala

7

..

..

170

Södermanlands

3

..

..

-

Östergötlands

37

35 830

2,3

1 600

Jönköpings

7

..

..

80

Kronobergs

5

..

..

50

Kalmar

14

..

..

380

Gotlands

14

..

..

640

Blekinge

3

..

..

50

Skåne

162

33 090

1,4

6 280

Hallands

44

39 420

1,5

1 920

Västra Götalands

54

34 920

1,9

1 860

Värmlands

20

25 880

4,4

280

Örebro

17

..

..

430

Västmanlands

1

..

..

30

Dalarnas

27

29 830

2

700

Gävleborgs

7

..

..

100

Västernorrlands

8

..

..

140

Jämtlands

12

..

..

120

Västerbottens

22

20 980

1,3

280

Norrbottens

19

..

..

420

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

124

35 200

1,8

4 830

Götalands mellanbygder

103

34 060

1,2

4 090

Götalands norra slättbygder

74

36 340

1,2

3 170

Svealands slättbygder

38

29 270

4,2

810

Götalands skogsbygder

35

28 490

5,1

690

Mellersta Sveriges skogsb.

24

29 530

2,2

610

Nedre Norrland

44

26 110

2,6

730

Övre Norrland

43

18 860

1,3

710

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

485

33 010

0,8

15 630

2015

602

32 810

0,5

15 350

2014

669

32 010

0,6

16 740

2013

684

31 650

0,6

17 010

2012

744

30 020

0,9

17 880

2011

806

29 790

0,6

19 110

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

31 260

0,3

17 220


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.