Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2016. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar
2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

..

..

..

..

Uppsala

14

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

3 320

12,0

8 100

15,5

26 900

19,6

Östergötlands

31

2 950

13,4

20 280

3,0

59 900

13,7

Jönköpings

19

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

..

..

..

Kalmar

12

..

..

..

..

..

..

Gotlands

11

..

..

..

..

..

..

Blekinge

4

..

..

..

..

..

..

Skåne

27

2 810

6,2

7 890

16,2

22 100

17,3

Hallands

14

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

64

2 970

4,6

36 050

14,2

107 300

15,0

Värmlands

31

2 720

11,3

13 380

8,1

36 400

13,9

Örebro

14

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

19

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

30

3 470

8,4

10 550

2,8

36 600

8,8

Västernorrlands

6

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

19

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

19

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

3 070

4,8

2 520

17,4

7 700

18,1

Götalands mellanbygder

35

2 980

7,4

11 060

12,6

33 000

14,6

Götalands norra slättbygder

55

3 320

6,1

30 520

3,8

101 200

7,2

Svealands slättbygder

70

3 470

6,0

37 990

5,9

131 900

8,4

Götalands skogsbygder

69

2 730

5,3

51 850

2,8

141 400

6,0

Mellersta Sveriges skogsb.

50

3 380

9,7

19 180

18,3

64 800

20,7

Nedre Norrland

52

3 790

7,5

25 820

2,4

97 900

7,8

Övre Norrland

31

2 610

9,0

6 210

21,6

16 200

23,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

387

3 200

2,8

183 120

3,3

586 100

4,4

2015

359

3 420

2,7

196 330

1,3

670 800

3,0

2014

412

3 190

2,3

202 000

1,2

643 600

2,6

2013

418

2 920

2,2

211 000

1,2

615 700

2,5

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

2011

391

2 980

2,8

208 330

1,3

620 200

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 150

1,1

203 520

.

639 900

1,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.