Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2016. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

..

..

Uppsala

22

3 170

11,6

23 560

10,7

Södermanlands

17

..

..

..

..

Östergötlands

38

3 290

10,7

39 490

2,9

Jönköpings

30

3 080

8,5

43 400

2,4

Kronobergs

18

..

..

..

..

Kalmar

38

4 420

6,4

49 590

3,5

Gotlands

23

4 230

13,8

25 850

3,3

Blekinge

8

..

..

..

..

Skåne

60

3 590

8,5

66 510

4,1

Hallands

34

4 010

7,5

28 350

5,0

Västra Götalands

86

3 510

4,7

88 190

4,3

Värmlands

24

3 910

16,0

28 950

7,1

Örebro

15

..

..

..

..

Västmanlands

13

..

..

..

..

Dalarnas

9

..

..

..

..

Gävleborgs

25

3 490

6,6

25 520

3,2

Västernorrlands

22

4 110

7,7

21 340

6,7

Jämtlands

8

..

..

..

..

Västerbottens

32

3 330

6,4

32 130

6,5

Norrbottens

18

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

4 270

9,3

28 420

5,6

Götalands mellanbygder

75

4 430

5,6

84 960

2,7

Götalands norra slättbygder

51

3 730

9,2

53 560

5,4

Svealands slättbygder

78

3 550

6,7

87 410

5,7

Götalands skogsbygder

160

3 340

4,2

200 390

2,1

Mellersta Sveriges skogsb.

42

3 200

8,0

49 480

6,9

Nedre Norrland

55

3 700

5,2

62 650

4,3

Övre Norrland

51

3 440

5,2

52 130

4,6

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

552

3 630

2,3

622 340

1,5

2015

543

3 990

2,9

666 490

..

2014

511

3 590

2,4

676 000

..

2013

551

3 180

2,1

702 720

..

2012

515

3 640

2,3

693 100

..

2011

525

3 170

2,3

709 290

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 510

1,1

689 520

.


Anm.: Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701 med arealen ekologisk slåttervall.