Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2016. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2016. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha
1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

1 320

26,5

10 700

30,7

Östergötlands

2 300

21,4

46 600

21,6

Jönköpings

2 110

21,1

22 800

21,5

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 950

12,5

23 300

20,4

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

2 500

10,7

90 000

17,8

Värmlands

1 270

18,1

17 000

19,8

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

2 420

17,4

25 600

17,6

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 190

7,5

8 000

19,0

Götalands mellanbygder

2 180

15,5

24 200

20,0

Götalands norra slättbygder

3 200

11,5

97 600

12,1

Svealands slättbygder

1 920

14,2

73 100

15,4

Götalands skogsbygder

1 670

11,9

86 700

12,2

Mellersta Sveriges skogsb.

2 150

12,7

41 200

22,3

Nedre Norrland

1 510

17,1

38 900

17,3

Övre Norrland

1 170

17,7

7 200

27,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

2 020

5,5

370 400

6,5

2015

2 120

5,0

415 800

5,2

2014

1 960

4,8

396 000

5,0

2013

1 640

4,5

345 100

4,6

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

2011

2 010

5,1

419 700

5,2

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

1 860

2,2

379 100

2,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.