Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2016. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2016. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

2 640

21,9

Södermanlands

..

..

Östergötlands

2 550

21,6

Jönköpings

2 520

14,7

Kronobergs

2 350

21,7

Kalmar

2 920

10,2

Gotlands

2 860

17,1

Blekinge

..

..

Skåne

2 890

14,4

Hallands

4 420

11,4

Västra Götalands

3 030

10,3

Värmlands

2 010

26,0

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

1 910

21,0

Västernorrlands

1 380

29,9

Jämtlands

..

..

Västerbottens

1 880

19,5

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

3 970

13,5

Götalands mellanbygder

3 090

8,8

Götalands norra slättbygder

3 750

13,8

Svealands slättbygder

1 910

12,5

Götalands skogsbygder

2 470

7,2

Mellersta Sveriges skogsb.

1 770

27,1

Nedre Norrland

1 760

14,3

Övre Norrland

1 660

14,9

 

 

 

Hela riket

 

 

2016

2 480

4,3

2015

2 520

5,7

2014

2 550

4,3

2013

1 910

4,6

2012

1 990

4,9

2011

2 170

4,9

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

2 230

2,2


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)       Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.