Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2016. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2016. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha1)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektar-
skörd, procent 2)

Total inbärgad vall-skörd, ton

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

Södermanlands

4 640

11,3

..

37 600

19,2

Östergötlands

5 250

14,9

90

106 600

15,3

Jönköpings

5 190

10,7

93

55 900

11,5

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

5 760

6,0

89

45 400

17,3

Hallands

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 470

6,3

84

197 300

15,6

Värmlands

4 000

8,3

68

53 500

11,6

Örebro

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

Gävleborgs

5 900

9,7

109

62 200

10,1

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 260

4,6

76

15 800

18,0

Götalands mellanbygder

5 170

8,5

69

57 200

15,2

Götalands norra slättbygder

6 520

7,3

87

198 900

8,2

Svealands slättbygder

5 400

6,9

99

205 000

9,1

Götalands skogsbygder

4 400

6,4

76

228 100

7,0

Mellersta Sveriges skogsb.

5 530

9,5

111

106 000

20,6

Nedre Norrland

5 300

7,3

97

136 800

7,7

Övre Norrland

3 780

8,0

74

23 400

23,0

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

5 220

3,1

85

956 500

4,6

2015

5 530

2,8

85

1 086 700

3,1

2014

5 150

2,7

84

1 039 700

3,0

2013

4 550

2,3

89

960 800

2,6

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

2011

4 990

2,8

94

1 040 000

3,1

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

5 010

1,2

.

1 019 100

1,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

2)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.