Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2016. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2016. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

5 810

14,7

Södermanlands

..

..

Östergötlands

5 840

14,4

Jönköpings

5 600

10,3

Kronobergs

6 200

13,6

Kalmar

7 340

7,4

Gotlands

7 090

13,7

Blekinge

..

..

Skåne

6 480

9,5

Hallands

8 440

8,2

Västra Götalands

6 540

5,9

Värmlands

5 920

18,2

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

5 400

8,7

Västernorrlands

5 490

9,6

Jämtlands

..

..

Västerbottens

5 210

7,9

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

8 240

9,6

Götalands mellanbygder

7 520

6,1

Götalands norra slättbygder

7 480

10,0

Svealands slättbygder

5 450

7,6

Götalands skogsbygder

5 810

4,9

Mellersta Sveriges skogsb.

4 970

13,5

Nedre Norrland

5 460

6,1

Övre Norrland

5 100

5,7

 

 

 

Hela riket

 

 

2016

6 110

2,7

2015

6 510

3,0

2014

6 140

2,6

2013

5 090

2,4

2012

5 640

2,6

2011

5 340

2,8

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

 

5 740

1,2


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)       Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.