Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2016. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2016. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar
2)

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall,
hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

6 040

4 590

9,6

1 390

28,6

60

90,4

Uppsala

43

11 540

9 070

4,9

2 360

17,8

110

90,2

Södermanlands

44

13 050

8 100

15,5

2 240

23,5

2 710

63,6

Östergötlands

74

24 220

20 280

3,0

3 370

16,2

580

45,7

Jönköpings

50

13 440

10 790

4,2

2 570

17,6

80

91,4

Kronobergs

31

5 250

4 620

6,7

630

48,1

0

-

Kalmar

55

8 340

5 620

19,6

1 360

46,2

1 360

88,4

Gotlands

36

7 360

6 370

4,7

990

29,3

0

-

Blekinge

13

1 640

..

..

..

..

..

..

Skåne

104

13 190

7 890

16,2

2 610

23,5

2 680

63,7

Hallands

54

6 060

3 430

17,4

1 900

17,2

740

87,8

Västra Götalands

182

56 390

36 050

14,2

12 290

18,2

8 040

81,9

Värmlands

65

20 150

13 380

8,1

6 030

12,8

740

74,1

Örebro

36

10 250

8 350

4,5

1 760

18,1

140

75,2

Västmanlands

22

6 710

5 010

14,5

1 700

46,6

0

-

Dalarnas

36

9 770

6 180

17,9

2 090

24,1

1 490

86,3

Gävleborgs

56

13 020

10 550

2,8

2 470

12,1

0

-

Västernorrlands

32

8 630

7 030

6,7

1 280

37,7

320

57,5

Jämtlands

30

11 330

10 360

4,0

980

24,6

0

-

Västerbottens

58

5 830

3 220

32,0

710

35,8

1 900

69,3

Norrbottens

29

2 930

1 600

37,6

40

43,8

1 290

66,6

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

-

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

79

4 480

2 520

17,4

830

21,0

1 130

51,4

Götalands mellanbygder

123

17 930

11 060

12,6

3 830

21,6

3 040

58,3

Götalands n:a slättbygder

130

41 790

30 520

3,8

10 480

11,1

780

38,7

Svealands slättbygder

180

54 250

37 990

5,9

12 270

10,2

3 990

65,7

Götalands skogsbygder

247

62 120

51 850

2,8

10 070

13,9

210

47,1

Mellersta Sveriges skogsb.

112

32 310

19 180

18,3

4 980

21,5

8 150

57,2

Nedre Norrland

115

31 470

25 820

2,4

5 520

11,3

130

58,2

Övre Norrland

93

10 780

6 210

21,6

990

25,0

3 580

47,8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

-

 

 

 

 

 

2016

1 079

255 130

183 120

3,3

48 790

5,7

23 220

30,4

2015

396

244 520

196 330

1,3

45 580

5,3

2 610

41,5

2014

435

243 330

202 000

1,2

37 950

6,1

3 390

33,0

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7

2011

430

263 770

208 330

1,3

47 960

5,4

4 930

25,9


 

Anm.: Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med ekologisk odling.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.