Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2016. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2016. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal,
procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

29

75,9

23,0

1,0

18,4

Uppsala

43

78,6

20,5

0,9

26,0

Södermanlands

44

62,1

17,1

20,8

29,4

Östergötlands

74

83,7

13,9

2,4

35,1

Jönköpings

50

80,3

19,1

0,6

21,5

Kronobergs

31

88,0

12,0

0,0

15,2

Kalmar

55

67,4

16,3

16,3

13,0

Gotlands

36

86,6

13,4

0,0

20,7

Blekinge

13

..

..

..

11,6

Skåne

104

59,8

19,8

20,4

13,9

Hallands

54

56,5

31,3

12,2

13,5

Västra Götalands

182

63,9

21,8

14,3

32,0

Värmlands

65

66,4

29,9

3,7

34,0

Örebro

36

81,5

17,2

1,3

30,6

Västmanlands

22

74,6

25,4

0,0

27,3

Dalarnas

36

63,3

21,4

15,2

29,4

Gävleborgs

56

81,0

19,0

0,0

30,5

Västernorrlands

32

81,5

14,8

3,7

23,1

Jämtlands

30

91,4

8,6

0,0

34,3

Västerbottens

58

55,2

12,2

32,7

12,3

Norrbottens

29

54,5

1,5

44,0

12,0

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

79

56,2

18,6

25,2

9,9

Götalands mellanbygder

123

61,7

21,4

16,9

15,7

Götalands norra slättbygder

130

73,0

25,1

1,9

37,5

Svealands slättbygder

180

70,0

22,6

7,4

29,0

Götalands skogsbygder

247

83,5

16,2

0,3

20,6

Mellersta Sveriges skogsb.

112

59,4

15,4

25,2

30,9

Nedre Norrland

115

82,0

17,5

0,4

28,4

Övre Norrland

93

57,6

9,2

33,2

13,9

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

1 079

71,8

19,1

9,1

24,2

2015

396

80,3

18,6

1,1

22,7

2014

435

83,0

15,6

1,4

21,9

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5

2011

430

79,0

18,2

1,9

23,1


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Andel ekologiskt odlad areal av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.