Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2016

Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2016

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,6

0,9

40

47,2

 

0,5

0,3

130

67,5

Uppsala

0,8

0,2

60

27,5

 

0,1

0,0

100

34,6

Södermanlands

0,8

0,2

40

30,8

 

0,3

0,1

160

43,6

Östergötlands

0,2

0,0

30

16,3

 

0,2

0,1

180

57,4

Jönköpings

0,6

0,3

20

45,9

 

0,4

0,5

50

97,2

Kronobergs

3,4

1,6

20

38,7

 

1,2

0,9

90

66,3

Kalmar

1,8

0,6

40

34,7

 

0,2

0,2

80

66,0

Gotlands

0,9

0,4

30

46,8

 

0,4

0,2

110

54,5

Blekinge

..

..

..

..

 

0,2

0,1

10

63,9

Skåne

0,3

0,0

20

5,0

 

0,1

0,1

260

56,1

Hallands

2,4

0,6

60

26,9

 

0,0

0,0

20

76,5

Västra Götalands

0,3

0,1

100

39,2

 

0,2

0,1

360

37,6

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,4

0,2

80

54,8

Örebro

0,1

0,0

10

17,1

 

0,1

0,1

60

44,5

Västmanlands

0,1

0,0

0

16,0

 

0,6

0,3

270

48,4

Dalarnas

0,4

0,1

10

20,4

 

0,2

0,1

30

83,8

Gävleborgs

1,6

0,4

50

25,9

 

1,2

1,0

150

76,0

Västernorrlands

0,6

0,3

10

57,0

 

5,7

2,2

170

38,6

Jämtlands

0,4

0,1

0

16,4

 

1,4

0,7

20

57,5

Västerbottens

3,7

0,7

30

19,7

 

5,1

1,4

370

26,5

Norrbottens

..

..

..

..

 

7,9

2,6

250

32,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

0,1

20

20,7

 

0,1

0,1

220

69,0

Götalands mellanbygder

0,7

0,2

60

27,8

 

0,1

0,1

160

42,5

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

30

14,4

 

0,1

0,1

160

68,2

Svealands slättbygder

0,5

0,1

150

20,0

 

0,2

0,1

550

25,0

Götalands skogsbygder

1,2

0,3

170

22,7

 

0,6

0,2

490

25,7

Mellersta Sveriges skogsb.

0,9

0,2

90

27,5

 

1,1

0,4

410

35,6

Nedre Norrland

1,1

0,3

40

27,9

 

1,9

0,8

280

44,2

Övre Norrland

6,6

0,6

80

8,7

 

6,0

1,2

620

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,6

0,1

630

9,1

 

0,3

0,0

2 900

12,5

2015

1,0

..

960

12,4

 

0,5

..

4 980

11,2

2014

0,5

..

460

13,9

 

0,3

..

2 540

14,2

2013

0,6

..

560

26,1

 

0,3

..

2 740

22,3

2012

7,0

..

6 190

6,5

 

2,8

..

25 600

5,5

2011

3,9

..

3 320

7,4

 

2,1

..

18 880

6,7


Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).