Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Råg. Skörd 2016. Ekologisk odling

3a. Rye. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

30

35,2

..

..

..

Uppsala

5

..

..

80

14,6

..

..

..

Södermanlands

5

..

..

80

29,7

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

130

9,9

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

18,5

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

100,0

..

..

..

Kalmar

8

..

..

60

12,4

..

..

..

Gotlands

15

..

..

170

35,1

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

2,8

..

..

..

Skåne

20

4 500

0,8

380

4,5

1 700

0,8

68

Hallands

9

..

..

140

53,4

..

..

..

Västra Götalands

26

3 230

7,5

740

19,3

2 400

7,5

53

Värmlands

4

..

..

90

77,8

..

..

..

Örebro

5

..

..

90

33,7

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

100

100,0

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

6,1

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

44,0

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

15,8

..

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

0,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

330

7,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

35

3 850

2,5

370

7,3

1 400

2,5

59

Götalands norra slättbygder

26

3 340

7,3

750

15,4

2 500

7,3

52

Svealands slättbygder

27

2 470

3,6

480

34,7

1 200

3,6

40

Götalands skogsbygder

15

..

..

150

16,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

6

..

..

60

20,7

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

121

3 390

2,6

2 140

12,9

7 200

2,8

53

2015

163

3 700

2,0

2 900

12,3

10 700

2,4

55

2014

158

3 420

1,7

2 980

11,1

10 200

1,8

50

2013

121

2 590

2,6

2 050

8,2

5 300

2,6

43

2012

104

3 440

1,9

1 330

6,1

4 600

1,9

53

2011

103

2 100

2,1

2 180

9,1

4 600

2,0

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 050

0,9

2 290

.

7 100

1,0

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.