Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Åkerbönor. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2016

Hektar och procent av grödarealen

28. Field beans. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2016

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

1,3

0,4

10

31,9

 

0,2

0,0

0

23,3

Östergötlands

0,7

0,3

20

40,0

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

-

..

-

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,7

0,2

10

13,1

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,1

0,0

0

8,5

 

6,9

6,4

120

93,1

Västra Götalands

0,2

0,1

10

66,3

 

0,0

..

0

..

Värmlands

1,0

0,1

0

5,9

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

1,1

0,2

10

20,9

Västmanlands

0,6

0,2

0

24,2

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

..

-

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

..

-

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

-

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

-

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,3

0,1

10

10,1

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

1,5

0,3

10

21,4

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

10

40,6

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,6

0,1

10

16,8

 

0,5

0,1

10

15,8

Götalands skogsbygder

0,6

0,4

10

64,3

 

8,2

7,6

110

91,7

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

..

-

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,6

0,1

60

16,0

 

0,7

0,6

140

80,3

2015

2,0

..

190

45,8

 

0,2

..

30

75,9

2014

0,5

..

30

16,7

 

0,4

..

40

47,9

2013

0,3

..

20

45,3

 

0,0

..

0

0,0

2012

6,6

..

510

14,1

 

5,3

..

540

28,9

2011

2,0

..

150

13,1

 

2,2

..

190

46,4


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).