Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2016

Hektar och procent av grödarealen

29. Rape and turnip rape. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2016

Hectares and per cent of the crop area

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

32,3

Uppsala

..

..

..

..

 

0,8

0,4

30

48,7

Södermanlands

..

..

..

..

 

0,7

0,1

30

14,4

Östergötlands

0,5

0,1

10

15,3

 

1,3

0,6

100

47,3

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,4

0,5

20

92,5

Gotlands

5,3

0,8

20

13,0

 

2,2

0,5

100

25,3

Blekinge

..

..

..

..

 

0,7

0,4

10

55,0

Skåne

0,5

0,2

10

39,0

 

0,4

0,2

170

51,2

Hallands

..

..

..

..

 

2,6

1,0

80

41,0

Västra Götalands

1,3

0,2

20

13,0

 

0,6

0,2

40

30,2

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

3,4

1,6

60

45,2

Västmanlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

..

-

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,5

0,2

180

45,5

Götalands mellanbygder

2,3

0,4

30

14,6

 

0,6

0,2

130

24,7

Götalands norra slättbygder

1,2

0,1

30

11,5

 

0,9

0,4

130

36,0

Svealands slättbygder

0,5

0,1

10

13,7

 

1,2

0,2

160

14,9

Götalands skogsbygder

2,1

0,4

10

15,5

 

3,0

1,1

110

36,2

Mellersta Sveriges skogsb.

3,2

0,3

20

19,4

 

4,2

2,4

40

58,2

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,8

0,1

120

5,7

 

0,9

0,1

760

15,1

2015

2,4

..

120

14,3

 

0,3

..

290

17,1

2014

1,4

..

50

19,5

 

0,8

..

750

12,7

2013

2,0

..

60

11,1

 

1,1

..

1 370

12,9

2012

5,7

..

170

25,3

 

1,0

..

1 070

12,0

2011

9,9

..

190

33,6

 

1,2

..

1 110

14,2


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).