Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Höstvete

Grönfoderareal

 

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,3

0,0

10

3,5

 

2,4

1,3

30

53,9

Södermanlands

0,9

0,3

10

36,6

 

0,0

..

0

..

Östergötlands

2,3

1,2

140

52,7

 

2,6

1,6

20

63,2

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

1,2

0,1

10

7,6

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,5

0,1

20

4,2

 

0,0

..

0

..

Hallands

9,0

2,4

40

26,7

 

1,7

0,6

10

35,1

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

0,6

0,1

20

19,0

Värmlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Örebro

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

2,9

0,4

40

13,6

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4,5

1,3

40

28,2

 

1,0

0,4

10

34,6

Götalands mellanbygder

1,0

0,0

20

3,3

 

20,2

0,9

150

4,3

Götalands norra slättbygder

1,4

0,7

130

53,1

 

0,7

0,1

20

18,4

Svealands slättbygder

0,3

0,1

20

23,7

 

1,4

0,3

70

23,6

Götalands skogsbygder

0,7

0,2

20

25,7

 

9,3

1,6

140

17,6

Mellersta Sveriges skogsb.

0,0

..

0

..

 

2,4

0,5

40

23,3

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,0

0,3

230

31,7

 

4,7

0,3

610

5,4

2015

0,7

..

150

16,0

 

5,3

..

640

19,8

2014

0,3

..

70

16,7

 

4,6

..

540

20,3

2013

0,6

..

60

14,3

 

4,4

..

770

10,1

2012

0,3

..

40

33,7

 

3,2

..

510

9,9

2011

2,2

..

350

12,5

 

3,0

..

400

12,0


 

 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Råg

Grönfoderareal

 

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Övre Norrland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2,0

1,0

40

50,5

 

6,2

1,9

30

31,3

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,2

..

70

52,1

 

..

..

..

..

2014

1,4

..

40

39,2

 

..

..

..

..

2013

2,6

..

50

6,6

 

..

..

..

..

2012

0,9

..

10

5,7

 

..

..

..

..

2011

1,7

..

40

11,7

 

..

..

..

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Vårkorn

Grönfoderareal

 

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

2,2

0,9

20

42,1

Uppsala

1,8

0,5

20

27,0

 

6,7

2,6

160

38,9

Södermanlands

6,7

1,6

60

24,5

 

5,6

1,0

110

17,9

Östergötlands

5,1

2,9

70

56,6

 

8,6

2,2

200

25,6

Jönköpings

20,8

5,7

310

27,6

 

26,6

5,5

270

20,5

Kronobergs

..

..

..

..

 

56,3

8,6

200

15,3

Kalmar

13,5

3,6

80

26,9

 

..

..

..

..

Gotlands

7,3

2,1

80

28,4

 

4,9

0,2

20

4,7

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

5,4

1,8

120

33,2

 

9,2

2,0

120

21,2

Hallands

19,5

5,6

90

28,6

 

10,7

5,2

40

48,3

Västra Götalands

11,3

6,0

290

52,8

 

3,6

0,9

490

26,2

Värmlands

13,1

4,7

100

35,4

 

7,4

2,1

300

28,4

Örebro

1,9

0,3

20

17,5

 

8,7

1,9

180

21,5

Västmanlands

1,1

0,2

10

19,0

 

5,1

1,0

140

19,0

Dalarnas

6,8

3,1

60

45,0

 

14,7

4,0

180

27,2

Gävleborgs

11,7

4,1

210

34,8

 

21,4

8,4

180

39,3

Västernorrlands

10,4

1,6

80

15,6

 

..

..

..

..

Jämtlands

22,7

3,3

230

14,6

 

..

..

..

..

Västerbottens

10,8

1,6

80

15,1

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5,7

1,7

50

29,2

 

4,2

2,8

30

66,3

Götalands mellanbygder

6,9

1,3

200

19,2

 

6,9

0,2

70

3,4

Götalands norra slättbygder

4,3

2,5

110

57,1

 

3,8

0,9

440

23,8

Svealands slättbygder

2,6

0,4

110

14,5

 

5,5

0,8

660

14,5

Götalands skogsbygder

18,9

5,3

690

28,0

 

17,5

2,7

970

15,6

Mellersta Sveriges skogsb.

9,6

2,1

210

21,3

 

8,8

1,8

390

19,9

Nedre Norrland

15,0

2,4

500

16,3

 

32,3

7,7

310

23,9

Övre Norrland

13,6

1,3

160

9,7

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

9,7

1,2

2 040

11,9

 

8,2

0,7

2 970

8,3

2015

13,1

..

2 450

7,2

 

9,7

..

2 860

8,8

2014

8,1

..

1 580

8,7

 

8,5

..

2 280

8,0

2013

7,5

..

1 650

10,3

 

9,4

..

3 130

9,9

2012

8,8

..

1 670

9,3

 

7,7

..

2 570

10,8

2011

7,5

..

1 230

13,0

 

10,8

..

3 110

13,2


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Rågvete

Grönfoderareal

 

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

32,8

2,6

340

8,1

Södermanlands

..

..

..

..

 

46,6

2,9

290

6,1

Östergötlands

2,5

0,7

20

26,8

 

65,9

3,1

890

4,6

Jönköpings

..

..

..

..

 

76,5

3,0

790

3,9

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

69,5

2,6

890

3,7

Hallands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,3

0,1

0

21,6

 

40,4

3,9

2 040

9,6

Värmlands

..

..

..

..

 

72,2

2,2

970

3,1

Örebro

..

..

..

..

 

75,6

4,3

480

5,6

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

73,5

3,3

360

4,5

Gävleborgs

..

..

..

..

 

70,6

4,3

530

6,1

Västernorrlands

-

-

-

-

 

92,7

1,0

400

1,1

Jämtlands

-

-

-

-

 

100,0

0,0

540

0,0

Västerbottens

-

-

-

-

 

87,0

1,6

380

1,9

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

68,8

1,9

990

2,8

Götalands norra slättbygder

0,2

0,0

0

20,2

 

40,2

3,1

1 610

7,8

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

48,3

1,4

1 630

2,9

Götalands skogsbygder

5,9

2,5

60

42,2

 

60,3

3,7

2 490

6,1

Mellersta Sveriges skogsb.

5,1

0,9

20

17,6

 

79,4

2,1

1 620

2,6

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

89,5

1,9

1 370

2,1

Övre Norrland

-

-

-

-

 

88,3

1,3

600

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,8

0,6

80

34,0

 

59,8

1,3

10 560

2,2

2015

3,0

..

180

23,9

 

57,5

..

9 390

2,6

2014

2,1

..

110

12,4

 

63,6

..

11 580

2,0

2013

3,0

..

90

19,2

 

58,7

..

11 120

2,3

2012

4,5

..

130

30,3

 

59,9

..

11 920

2,4

2011

1,9

..

50

37,2

 

49,7

..

10 590

2,9


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Majs

Grönfoderareal

 

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

 

12,8

0,7

360

7,2

Uppsala

-

-

-

-

 

6,6

0,8

560

12,5

Södermanlands

-

-

-

-

 

7,9

0,6

460

7,9

Östergötlands

-

-

-

-

 

10,3

1,0

1 350

10,0

Jönköpings

-

-

-

-

 

34,7

2,8

1 550

7,5

Kronobergs

-

-

-

-

 

38,3

4,4

410

10,3

Kalmar

..

..

..

..

 

19,3

1,9

530

10,0

Gotlands

..

..

..

..

 

12,2

0,8

410

6,7

Blekinge

-

-

-

-

 

15,3

2,9

50

14,7

Skåne

..

..

..

..

 

14,4

0,7

1 170

5,7

Hallands

-

-

-

-

 

15,8

2,0

450

11,2

Västra Götalands

..

..

..

..

 

8,8

1,1

2 840

11,9

Värmlands

-

-

-

-

 

17,4

1,4

1 380

8,2

Örebro

-

-

-

-

 

13,9

1,0

670

7,7

Västmanlands

-

-

-

-

 

6,3

0,5

430

9,0

Dalarnas

-

-

-

-

 

15,5

2,0

600

12,4

Gävleborgs

-

-

-

-

 

24,5

3,2

960

12,7

Västernorrlands

-

-

-

-

 

35,7

2,2

610

6,6

Jämtlands

-

-

-

-

 

46,9

3,0

770

6,2

Västerbottens

-

-

-

-

 

40,2

2,0

520

5,1

Norrbottens

-

-

-

-

 

41,9

2,2

300

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

8,1

1,0

360

13,7

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

15,8

0,6

1 430

3,9

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

7,1

0,7

2 320

9,9

Svealands slättbygder

-

-

-

-

 

7,6

0,3

2 490

4,7

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

 

23,5

1,7

4 430

7,2

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

 

18,7

1,2

2 270

6,1

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

35,7

2,4

2 240

6,9

Övre Norrland

-

-

-

-

 

42,3

1,5

900

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

..

..

..

..

 

14,0

0,4

16 560

2,9

2015

..

..

..

..

 

14,8

..

16 020

2,9

2014

..

..

..

..

 

15,6

..

16 410

3,1

2013

..

..

..

..

 

16,1

..

17 150

3,1

2012

..

..

..

..

 

16,2

..

17 190

3,0

2011

94,3

..

410

2,8

 

16,1

..

16 190

3,4


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)     Spannmål inklusive majs.