Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2016

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

33. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2016

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Ärter

Grönfoderareal

 

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

0,7

0,2

0

23,6

Södermanlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

1,6

0,6

40

37,2

Jönköpings

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

6,9

4,2

20

60,2

 

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Hallands

..

..

..

..

 

4,8

0,4

10

8,5

Västra Götalands

..

..

..

..

 

0,1

0,0

10

8,6

Värmlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

5,6

3,4

20

61,1

 

4,4

0,5

30

11,2

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,1

0,0

0

25,5

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

4,0

0,9

50

23,0

Mellersta Sveriges skogsb.

1,5

0,2

10

16,5

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,0

0,4

30

35,1

 

1,0

0,1

100

13,0

2015

2,1

..

70

23,5

 

1,4

..

130

48,5

2014

5,5

..

100

32,8

 

2,0

..

150

13,9

2013

5,6

..

110

64,7

 

1,2

..

90

15,2

2012

2,9

..

60

21,1

 

1,7

..

130

32,7

2011

5,1

..

130

31,0

 

1,2

..

90

79,8


 

 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.