Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2016. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

50

48

1

1

Uppsala

135

129

4

2

Södermanlands

97

93

3

1

Östergötlands

204

190

11

3

Jönköpings

76

74

1

1

Kronobergs

37

35

2

0

Kalmar

61

57

0

4

Gotlands

92

90

2

0

Blekinge

26

26

0

0

Skåne

162

156

5

1

Hallands

55

53

2

0

Västra Götalands

219

213

5

1

Värmlands

110

107

1

2

Örebro

86

82

2

2

Västmanlands

121

116

4

1

Dalarnas

85

82

0

3

Gävleborgs

72

67

3

2

Västernorrlands

53

52

0

1

Jämtlands

51

49

1

1

Västerbottens

47

47

0

0

Norrbottens

31

30

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

69

4

0

Götalands mellanbygder

224

217

4

3

Götalands norra slättbygder

304

290

12

2

Svealands slättbygder

525

503

14

8

Götalands skogsbygder

306

294

8

4

Mellersta Sveriges skogsb.

201

192

3

6

Nedre Norrland

155

151

1

3

Övre Norrland

82

80

2

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

1 870

1 796

48

26

2015

1 847

1 739

45

63

2014

1 865

1 724

74

67

2013

1 877

1 767

55

55

2012

1 874

1 753

60

61

2011

1 877

1 788

57

32


1)       I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.