Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2016. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2016. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

3

3

0

Uppsala

3

2

1

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

7

5

2

Jönköpings

4

4

0

Kronobergs

1

1

0

Kalmar

6

6

0

Gotlands

17

16

1

Blekinge

4

4

0

Skåne

30

29

1

Hallands

6

5

1

Västra Götalands

26

24

2

Värmlands

6

6

0

Örebro

3

3

0

Västmanlands

0

0

0

Dalarnas

19

18

1

Gävleborgs

12

12

0

Västernorrlands

4

4

0

Jämtlands

3

3

0

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

2

2

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

16

1

Götalands mellanbygder

38

37

1

Götalands norra slättbygder

24

21

3

Svealands slättbygder

11

10

1

Götalands skogsbygder

18

17

1

Mellersta Sveriges skogsb.

23

21

2

Nedre Norrland

24

24

0

Övre Norrland

8

8

0

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

163

154

9

2015

152

137

15

2014

138

128

10

2013

129

122

7

2012

185

168

17

2011

192

182

10


1)   I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.