Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Råg. Skörd 2016. Konventionell odling

3b. Rye. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

Uppsala

12

..

..

490

Södermanlands

5

..

..

190

Östergötlands

25

7 080

2,3

1 190

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

1

..

..

0

Kalmar

13

..

..

420

Gotlands

9

..

..

320

Blekinge

5

..

..

90

Skåne

125

6 640

1,6

8 080

Hallands

5

..

..

120

Västra Götalands

61

6 110

2,9

3 110

Värmlands

1

..

..

30

Örebro

4

..

..

180

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

4

..

..

160

Gävleborgs

3

..

..

20

Västernorrlands

1

..

..

0

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

71

6 650

2,2

3 820

Götalands mellanbygder

70

6 560

2,7

4 670

Götalands norra slättbygder

75

6 450

2,6

4 110

Svealands slättbygder

24

6 200

5,3

900

Götalands skogsbygder

26

5 580

4,7

730

Mellersta Sveriges skogsb.

9

..

..

220

Nedre Norrland

2

..

..

10

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

277

6 420

1,3

14 470

2015

340

6 700

1,1

20 610

2014

406

6 800

1,2

23 910

2013

350

6 000

1,3

23 000

2012

355

6 540

1,5

20 660

2011

380

5 650

1,4

21 710

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 340

0,6

21 980


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.